SHOPPING
ONLINE

       $('#vj_shopping_click').cycle({
         fx: 'scrollUp',
         timeout: 4000,
         delay: -2000,
         pause: 1,
         next: '#next_shop_clicksel',
         prev: '#prev_shop_clicksel'
         });
       
   	
MUA NGAY GỌI LIỀN
( KHÔNG CẦN LOGIN, QUÝ VỊ VẪN MUA NGAY ĐƯỢC )
 • Số phone*:
 • Số tiền*:
 •  
 • (*) Nội dung bắt buộc

(CHỈ ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG Ở HOA KỲ & CANADA)

Chỉ có tại Vienlien247.com
Dịch vụ viễn thông quốc tế rẻ nhất,
rõ nhất và tiện lợi nhất

Sẽ thu phí khách nước ngoài lưu trú cho quỹ phát triển du lịch

Quỹ phát triển du lịch sẽ có 4 nguồn thu gồm ngân sách nhà nước, lệ phí thị thực và tham quan, phí sử dụng dịch vụ lưu trú của khách nước ngoài, và nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của cộng đồng doanh nghiệp. Xem thêm »

tre today  Đăng tin miễn phí